ürün

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigortalanacak kişilerin talepleri doğrultusunda risk değerlendirmesi şirketçe yapılıp, teminat içeriği alternatifli olarak sağlanmaktadır.