ürün

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat talepleri ile SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonucunda ödenecek tazminatlara karşı teminat sağlar.