ürün

Kıymet Sigortaları

Özel ve tüzel şahısların sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri kıymetli evrak (çek, hisse senedi, bono, tahvil, poliçe vs.) ile külçe altın, gümüş para ve efektiflerin nakli sırasında oluşabilecek rizikolar Kıymet Nakli Poliçesi ile güvence altına alınır.