ürün

Kasko Sigortası

Karayollarında kullanılan motorlu taşıtların çarpması, çarpılması, devrilmesi gibi kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyetle yaptıkları hareketler, aracın yanması veya çalınması gibi aracın kendisine gelecek maddi zararları teminat altına alır.