ürün

Montaj Sigortası (Bütün Riskler)

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar teminat altına alınır.