ürün

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım ve tedavi harcamalarına karşı teminat sağlayan sigorta türü olmakla birlikte sadece SGK kapsamında sigortalı kişileri için SGK kullanılabilen hastanelerde geçerliliği vardır.