ürün

Yat Sigortaları

Bu sigorta deniz araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigortanın kapsamı içindedir.