information

Hasar Anında


Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalı ve sigortalı değilmişçesine hareket ederek hasardan haberdar olur olmaz hasarı azaltıcı her türlü tedbirleri almalıdır.

Ayrıca, hasarın meydana geliş nedeninin bilinebilmesi ve buna ilişkin deliller ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya veya sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerine gecikmeksizin temin etmeli, bu kişilerin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermeli, sigorta konusu riziko ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmelidir.

Hasar ihbarı için poliçenizde yer alan Müşteri Destek Hattı ile iletişime geçiniz. İhbar anında aşağıdaki bilgiler talep edilebileceğinden, ilgili bilgileri hazır bulundurmanızı önemle hatırlatırız.

 • Poliçe numarası
 • Sigortalı:
  • İsim ve/veya unvanı
  • T.C. Kimlik No’su / Vergi No’su
 • Hasar tarihi
 • Hasar saati
 • Hasar yeri
 • Tahmini hasar miktarı
 • Başvuru sahibi/sahiplerinin irtibat numaraları
 • Ekspertiz yapılacak rizikonun açık adresi ve irtibat numaraları