ürün

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Bu sigorta mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmeler (Toplam yurtiçi cirosu 25 milyon TL) için hazırlanmıştır. Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.