ürün

Yangın Sigortaları

Konutlarda, ticari ve sınai işletmelerde yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar aşağıdaki sigorta ürünleri ile teminat altına alınır.

Konut Paket Sigortaları
İşyeri Paket Sigortaları
Sanayi ve Ticari Risk Sigortaları
Yangın Kar Kaybı Sigortaları